Petrol bir fosil yakıttır. Doğal kaynak olarak yer altında bulunmaktadır. Milyonlarca yıl bekleyerek karbon elementinin cevher haline gelmesiyle meydana gelir. Petrol çok değerlidir. Kullanım alanları çok geniştir. Elementer olarak işlenmesi de çok kolaydır. Petrol ürünleri günümüzde en çok kullanılan ürünlerdir. Petrolün rafine edilmesiyle petrol ürünleri elde edilmektedir.

Petrol günümüzde yaygın olarak yakıt şeklinde kullanılmaktadır. Petrol ürünleri rafineri edilerek elde edilmektedir. Petrol daha çok benzin olarak tüketilmektedir. Benzinin de birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu nedenle petrol çok önemlidir.

Petrol ürünleri şu şekildedir:

*Plastik

*Asfalt

*Benzin

*Fuel oil

*Gaz yağı

*Sıvılaştırılmış petrol gazı

*Parafin

*Katran

*Kayganlaştırıcı maddeler